kszyszunia

244 teksty – auto­rem jest kszyszu­nia.

Nie pot­ra­fię się już modlić.
Boję się, że Bóg mnie za­bije, jak tyl­ko uklęknę.- 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 października 2017, 19:01

Le­piej przyjść i odejść,
niż zos­tać (z) nieobecnym. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 sierpnia 2017, 12:20

Na skraju słów

Opo­wiem Ci kiedyś
Jak płyniesz z mych ust
Gdzie cho­wam Twój kształt
Ma­lowa­ny chwi­lowym oddechem

Na skra­ju mych słów
Stoisz nagi
Od­bieram Twój syg­nał znów
Gdy prze­lewasz na po­sadzkę złą magię

Mówią mi, byś ucichł
A ja znów się po Ciebie modlę
I choć na ko­lanach
To w podłogę, nie w niebo się kłaniam

Na skra­ju wszys­tkich mych słów
Noszę w so­bie Twój oddech
Za karę
Mój Diable. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 sierpnia 2017, 12:24

Gdzieś to zgu­biłam. Połknęłam prędzej, krztusząc się, na­wet wy­miotując. Zbyt wiele w tym było mnie, Ciebie, nas, mnie zbyt wiele bar­dzo. Zja­dam się przez to po­woli, sta­ran­nie, uważnie, by nicze­go nie ominąć, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 lipca 2017, 23:06

Da­leko nam do siebie
milczeniem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 lipca 2017, 11:37

Za­baw­ne, gdzie pro­wadzi piekło. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 czerwca 2017, 23:42

Gdzie bym nie spoj­rzała, tam mi Ciebie brakuje.
Wi­docznie, tęsknię. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 maja 2017, 15:32

Jut­ro chciałabym wczo­raj­szym być dzisiaj.

Obok Ciebie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 maja 2017, 18:58

Najpiękniej

Kocha się oczami
Nie do­tykając pro­mieni ciszy
Mro­wiące w żyłach przys­tanki uczuć

Pat­rz, jak mi w ser­cu dziś wieje i kołysze
Dźwięk nienasycenia
Gdy­byś za­pukać nag­le zechciał

Naj­piękniej mi ub­ra­nej w Twój oddech
Owi­nięty prześcieradłem po­ran­nej melodii
Miłości jeszcze w nas z wczoraj

Bezdźwięcznie leżę w tęsknocie
Jak po deszczu
Ale jeszcze przed burzą.


'Życie to piosen­ka, której me­lo­dią jest miłość.'
Ins. Adnachiel. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 maja 2017, 10:38

Mój Miły.
Wiesz, bez przer­wy do Ciebie wra­cam. Przychodzę, pat­rzę, mil­czę, od­chodzę. I wiem, te­raz wiem, że już do mnie nie wrócisz. Muszę się tyl­ko nau­czyć Two­jej na zaw­sze już nieobec­ności. Być może [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 maja 2017, 18:35

kszyszunia

Poskładaj mnie z szeptów.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kszyszunia

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

29 października 2017, 19:14Irracja sko­men­to­wał tek­st Nie pot­ra­fię się już [...]

29 października 2017, 19:01kszyszunia do­dał no­wy tek­st Nie pot­ra­fię się już [...]

11 lipca 2017, 12:42kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Daleko nam do siebie mil­cze­niem.  

10 lipca 2017, 17:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st Daleko nam do siebie mil­cze­niem.  

7 lipca 2017, 07:17Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Daleko nam do siebie mil­cze­niem.  

5 lipca 2017, 23:35yestem sko­men­to­wał tek­st Daleko nam do siebie mil­cze­niem.  

5 lipca 2017, 11:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Daleko nam do siebie mil­cze­niem.  

19 czerwca 2017, 08:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zabawne, gdzie pro­wadzi piekło.  

16 czerwca 2017, 18:47kszyszunia wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

12 czerwca 2017, 18:10kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Zabawne, gdzie pro­wadzi piekło.