kszyszunia

247 tekstów – auto­rem jest kszyszu­nia.

Naj­bar­dziej nie mogę znieść miłości niewy­po­wie­dzianych, które trze­ba wyrzu­cać z siebie od­dechem. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 kwietnia 2018, 10:35

Pod oknem grzechu

Wypełniasz
spływając(ym)
po udach
usta
milczenie(m)
już nie swoim. 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 23 lutego 2018, 17:02

A myśmy się prze­cież na­wet jeszcze nie spotkali.
I gdzie być praw­dzi­wiej można bar­dziej, niż w czy­jejś głowie po zam­knięciu powiek. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 lutego 2018, 10:58

Nie pot­ra­fię się już modlić.
Boję się, że Bóg mnie za­bije, jak tyl­ko uklęknę.- 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 października 2017, 19:01

Le­piej przyjść i odejść,
niż zos­tać (z) nieobecnym. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 sierpnia 2017, 12:20

Na skraju słów

Opo­wiem Ci kiedyś
Jak płyniesz z mych ust
Gdzie cho­wam Twój kształt
Ma­lowa­ny chwi­lowym oddechem

Na skra­ju mych słów
Stoisz nagi
Od­bieram Twój syg­nał znów
Gdy prze­lewasz na po­sadzkę złą magię

Mówią mi, byś ucichł
A ja znów się po Ciebie modlę
I choć na ko­lanach
To w podłogę, nie w niebo się kłaniam

Na skra­ju wszys­tkich mych słów
Noszę w so­bie Twój oddech
Za karę
Mój Diable. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 sierpnia 2017, 12:24

Gdzieś to zgu­biłam. Połknęłam prędzej, krztusząc się, na­wet wy­miotując. Zbyt wiele w tym było mnie, Ciebie, nas, mnie zbyt wiele bar­dzo. Zja­dam się przez to po­woli, sta­ran­nie, uważnie, by nicze­go nie ominąć, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 lipca 2017, 23:06

Da­leko nam do siebie
milczeniem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 lipca 2017, 11:37

Za­baw­ne, gdzie pro­wadzi piekło. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 czerwca 2017, 23:42

Gdzie bym nie spoj­rzała, tam mi Ciebie brakuje.
Wi­docznie, tęsknię. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 maja 2017, 15:32

kszyszunia

Poskładaj mnie z szeptów.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kszyszunia

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

20 kwietnia 2018, 10:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st Naj­bar­dziej nie mogę znieść [...]

19 kwietnia 2018, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Naj­bar­dziej nie mogę znieść [...]

19 kwietnia 2018, 10:35kszyszunia do­dał no­wy tek­st Naj­bar­dziej nie mogę znieść [...]

23 lutego 2018, 17:02kszyszunia do­dał no­wy tek­st Pod ok­nem grzechu

17 lutego 2018, 16:49Adnachiel sko­men­to­wał tek­st A myśmy się prze­cież [...]

17 lutego 2018, 14:03yestem sko­men­to­wał tek­st A myśmy się prze­cież [...]

17 lutego 2018, 10:58kszyszunia do­dał no­wy tek­st A myśmy się prze­cież [...]

29 października 2017, 19:14Irracja sko­men­to­wał tek­st Nie pot­ra­fię się już [...]

29 października 2017, 19:01kszyszunia do­dał no­wy tek­st Nie pot­ra­fię się już [...]

11 lipca 2017, 12:42kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Daleko nam do siebie mil­cze­niem.